Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Dušní

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Dušní
Adresa školy: Ulice: Dušní 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Alena Kocourková
Kontakt na školu Telefon: 222 317 983
Email: oadusni@oadusni.cz
Web: www.oadusni.cz
IČ:70837872
RED-IZO:600004520
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dušní 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 317 983
Fax: 222 317 983
IZO:000638447
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 520
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2020, 11. 1. a 3. 2. 2021 od 17 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Stanoveny MŠMT - jednotné přijímací zkoušky. V letošním roce 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A - Staroměstská, metro B - Můstek, Náměstí republiky
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Obecné info o škole.docx (13,9 KB)
Školní řád: Školní-řád-vč.-klasif.-řádu-1-9.-2020.pdf (695,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-2019-2020.pdf (1136,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), fiktivní firma CEFIF
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Státní zkouška z psaní na klávesnici
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence