Logo školy

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pštrossova 13
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Mgr. Michal Musil
Kontakt na školu Telefon: 224 223 623
Email: info@gjp1.cz
Web: www.gjp1.cz
IČ:25119702
RED-IZO:600004635
Zřizovatel:Mgr. Michal Musil
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pštrossova 13
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 223 623
Fax: 222 240 927
IZO:013094394
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2018, 26.11.2018, 14.1.2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaje: zastávka Myslíkova 32, 24, 5. Zastávky Národní divadlo, Národní třída 18, 3, 22, 9, 17. Metro B - Karlovo náměstí, Národní třída
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 280
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 63000
Stipendium:
Koncepce školy: zmeny_v_koncepci_vyuky_na_gjp.pdf (415,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_GJP_2017_web.pdf (3740 KB)
Školní řád: 16_skolni_rad.pdf (380,5 KB)
Poslední výroční zpráva: 17-18_vyrocni_zprava.pdf (16938,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Specifickou formu podpory studentům zajišťuje školní poradenské pracoviště - školní psycholožka, výchovná poradkyně, poradkyně pro nadané studenty, asistenti pedagoga, dvojjazyčná asistentka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva