Logo školy

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pštrossova 13
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Mgr. Michal Musil
Kontakt na školu Telefon: 224 223 623
Email: info@gjp1.cz
Web: www.gjp1.cz
IČ:25119702
RED-IZO:600004635
Zřizovatel:Mgr. Michal Musil
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pštrossova 13
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 223 623
Fax: 222 240 927
IZO:013094394
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.11.2021, 6.12.2021, 10.1.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaje: zastávka Myslíkova 5. Zastávky Národní divadlo, Národní třída 18, 3, 22, 9, 17. Metro B - Karlovo náměstí, Národní třída
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 280
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 75000
Stipendium:
Koncepce školy: zmeny_v_koncepci_vyuky_na_gjp.pdf (415,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_GJP_2017_web.pdf (3740 KB)
Školní řád: 16_skolni_rad.pdf (380,5 KB)
Poslední výroční zpráva: 19-20_vyrocni_zprava.pdf (970,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Specifickou formu podpory studentům zajišťuje školní poradenské pracoviště - školní psycholožka, výchovná poradkyně, poradkyně pro nadané studenty, asistenti pedagoga, dvojjazyčná asistentka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce