Zde může být obrázek školy.

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Adresa školy: Ulice: Resslova 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Ing. Dagmar Krutská
Kontakt na školu Telefon: 224 917 774
Email: cao8@cao8.cz
Web: www.cao8.cz
IČ:00638463
RED-IZO:600004759
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 917 774
IZO:000638463
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 791
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. a 30. 11. 2023, 31. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa B, tram linky 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22 a, 24, autobus linky 148 a 176
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád od 1.9.2023.pdf (693,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021_2022.pdf (3321,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze, jarmarky a dílny, lyžařské kurzy, sportovně-turistické kurzy, DofE, Klub mladého diváka, besedy, charitativní sbírka, vánoční jarmark
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Podílej se! (Agora CE), Zvol si info (Zvol si info), Rozhoduj o Evropě DofE
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, filmy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, místnost s ping-pongovým stolem
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace