Zde může být obrázek školy.

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Adresa školy: Ulice: Resslova 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Ing. Dagmar Krutská
Kontakt na školu Telefon: 224 917 774
Email: cao8@cao8.cz
Web: www.cao8.cz
IČ:00638463
RED-IZO:600004759
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 917 774
Fax: 224 920 167
IZO:000638463
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Aktuální počet žáků: 645
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 11. 2018, 28. 11. 2018, 5. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019 a 15. 4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B, tram 2, 3, 4, 6, 10, 16, 18, 22, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2018.pdf (573,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016_2017.pdf (5455,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, lyžařské kurzy, sportovně-turistické kurzy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka