Zde může být obrázek školy.

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

Škola / charakteristika školy
Název školy:Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5
Adresa školy: Ulice: Resslova 5
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Dagmar Blažková
Kontakt na školu Telefon: 224 922 228
Email: info@cao.cz
Web: http://www.cao.cz
IČ:61386138
RED-IZO:600004830
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 5
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 922 228
IZO:000638455
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 422
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022 a 1. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2023, 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, turniket, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B, tram 2,3,4,5,6,10,14,16,17,18,22,23,24, bus 176
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Školní řád: Školní řád - kombinované studium - 1._3_2017.pdf (586,1 KB)
Školní řád - denní studium - 3_9_2018.pdf (657,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy za rok 2021_2022.pdf (544,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Sociální partneři: odborné praxe žáků (banky, výrobní podniky, apod.), přednášky pro žáky (VŠ, policie, neziskové organizace)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaným žákům - volitelné předměty, školní a mimoškolní soutěže, apod.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace