Zde může být obrázek školy.

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

Škola / charakteristika školy
Název školy:Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5
Adresa školy: Ulice: Resslova 5
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Dagmar Blažková
Kontakt na školu Telefon: 224 922 228
Email: info@cao.cz
Web: http://www.cao.cz
IČ:61386138
RED-IZO:600004830
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 5
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 922 228
IZO:000638455
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 422
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022 a 1. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2023, 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, turniket
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B, tram 2,3,4,5,6,10,14,16,17,18,22,23,24, bus 176
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Školní řád: Školní řád - kombinované studium - 1._3_2017.pdf (586,1 KB)
Školní řád - denní studium - 3_9_2018.pdf (657,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy za rok 2021_2022.pdf (544,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Sociální partneři: odborné praxe žáků (banky, výrobní podniky, apod.), přednášky pro žáky (VŠ, policie, neziskové organizace)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaným žákům - volitelné předměty, školní a mimoškolní soutěže, apod.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, přihlašování na akce, přehled klasifikace