Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8
Adresa školy: Ulice: Sladkovského náměstí 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Hušek
Kontakt na školu Telefon: 222 721 108
Mobil: 777 964 592
Email: husek.tomas@gykas.cz
Web: www.gykas.cz
IČ:61385131
RED-IZO:600004911
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
střední škola
Adresa: Ulice: Sladkovského náměstí 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 721 108
IZO:000335410
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 506
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2022, 19. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 8letý obor - 17. a 18. 4. 2023; 4letý obor - 13. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 5, 9, 15, 26, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Fakultní škola - Pedagogická fakulta UK v Praze
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Heuréka (MFF UK)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd.pdf (4052,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, KLUB DESKOVÝCH HER
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka
ŠJ
Adresa: Ulice: Sladkovského náměstí 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 721 108
IZO:102413622