Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8
Adresa školy: Ulice: Sladkovského náměstí 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Hušek
Kontakt na školu Telefon: 222 721 108
Mobil: 777 964 592
Email: husek.tomas@gykas.cz
Web: www.gykas.cz
IČ:61385131
RED-IZO:600004911
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
střední škola
Adresa: Ulice: Sladkovského náměstí 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 721 108
Fax: 222 715 571
IZO:000335410
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 515
Aktuální počet žáků: 489
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2021, 2. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 8letý obor - 19. a 20. 4. 2022; 4letý obor - 12. a 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 5, 9, 15, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, bazén, sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd.pdf (4052,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: KLUB DESKOVÝCH HER
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
ŠJ
Adresa: Ulice: Sladkovského náměstí 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 721 108
Fax: 222 715 571
IZO:102413622