Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
Adresa školy: Ulice: Kubelíkova 37
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Barbora Smutná
Kontakt na školu Telefon: 222 119 221
Mobil: 725 834 356
Email: studijni@oa-kubelikova.cz
Web: www.oa-kubelikova.cz
IČ:70107050
RED-IZO:600004929
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kubelíkova 37
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 721 241
IZO:110002008
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 528
Aktuální počet žáků: 515
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2023, 16. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A, tram. 5, 9, 26, 11, 13, 15, autobus 136, 175, 207
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37.pdf (6365,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, exkurze, charitativní akce (Kolíčkový den, Adopce na dálku atd.)
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Metropolitní program, Šablony JAK Obchodní akademie Kubelíkova Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003723
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní kurz zaměřený na sportovní všestrannost (např. turistika, lanové překážky, plavání ...)
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: PLPP, třídnické hodiny
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, psycholog z PPP pro Prahu 3 a 9, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, účetní program Pohoda, příprava k FCE, CAE zkoušce,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy