Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
Adresa školy: Ulice: Kubelíkova 37
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Barbora Smutná
Kontakt na školu Telefon: 222 119 221
Mobil: 725 834 356
Email: studijni@oa-kubelikova.cz
Web: www.oa-kubelikova.cz
IČ:70107050
RED-IZO:600004929
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kubelíkova 37
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 721 241
IZO:110002008
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 528
Aktuální počet žáků: 448
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 12. 2018, 10. 1. 2019, 6. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A, tram. 5, 9, 26, 11, 13, 15, autobus 136, 175, 207
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, charitativní akce (Světluška, Krabice od bot, Polévka pro bezdomovce atd.)
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Metropolitní program, Výzva č. 02_16_042
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní kurz zaměřený na sportovní všestrannost (např. turistika, lanové překážky, plavání ...)
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: PLPP, třídnické hodiny
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, psycholog z PPP pro Prahu 3 a 9, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, účetní program Premier příprava k FCE zkoušce, příprava Goethe-Zertifikat
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace