Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Adresa školy: Ulice: Nad Ohradou 2825
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Martin Kašpar
Kontakt na školu Mobil: 773 506 710
Email: gymnazium@gymnazium-prazacka.cz
Web: https://gymnazium-prazacka.cz
IČ:60461675
RED-IZO:600004961
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Ohradou 1700
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 096 731
Fax: 271 096 754
IZO:000335398
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 537
Dny otevřených dveří (termín/y): v lednu
Forma přijímacího řízení: písemná, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, do zaměření na výtvarnou výchovu zkouška z výtvarné výchovy
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram. 9, 11, 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: společenské vědy
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psychoterapeut, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny