Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
Adresa školy: Ulice: Družstevní ochoz 3
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Ing. Bc. Tomáš Langer
Kontakt na školu Telefon: 261 217 206
Email: reditel@spsgocar.cz
Web: www.spsgocar.cz
IČ:49624059
RED-IZO:600005071
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Družstevní ochoz 3
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 213 904
Fax: 261 215 063
IZO:000638358
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 670
Dny otevřených dveří (termín/y): Informace o dnech otevřených dveří a o projektových dnech, určených pro žáky ZŠ, najdete na našich internetových stránkách: www.spsgocar.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání - více o přijímacím řízení na www.spsgocar.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, turniket
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C stanice Pankrác nebo autobus č. 188 (zastávka Sdružení) nebo tramvaj č. 18 (zastávka Na Veselí).
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Škola je veřejná, školné se neplatí, žák si hradí pouze učební pomůcky.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni_rad_2018-2019.pdf (173,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2016_2017.pdf (6556 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, plesy
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: adaptační soustředění, lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Mimořádně nadaným žákům vytváří škola možnost rozvoje jejich osobních předpokladů nabídkou mimoškolních kroužků (výtvarné kroužky, klub mladého betonáře, kroužky tělesné výchovy) a účastí v soutěžích.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, denní bar, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování