Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
Adresa školy: Ulice: Družstevní ochoz 3
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Ing. Bc. Tomáš Langer
Kontakt na školu Telefon: 261 217 206
Email: reditel@spsgocar.cz
Web: www.spsgocar.cz
IČ:49624059
RED-IZO:600005071
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Družstevní ochoz 3
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 213 904
IZO:000638358
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 690
Dny otevřených dveří (termín/y): Informace o dnech otevřených dveří a o projektových dnech, určených pro žáky ZŠ, najdete na našich internetových stránkách: www.spsgocar.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání - více o přijímacím řízení na www.spsgocar.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C stanice Pankrác nebo autobus č. 188 (zastávka Sdružení) nebo tramvaj č. 18 (zastávka Na Veselí).
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Škola je veřejná, školné se neplatí, žák si hradí pouze učební pomůcky.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2021-2022.pdf (181,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (5608,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, adaptační soustředění
Specifické formy podpory žákům: Mimořádně nadaným žákům vytváří škola možnost rozvoje jejich osobních předpokladů nabídkou mimoškolních kroužků (výtvarné kroužky, kroužky tělesné výchovy, kulturní akce) a účastí v soutěžích.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace