Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Adresa školy: Ulice: Postupická 3150
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Ředitel:Mgr. Šárka Hurtlová
Kontakt na školu Telefon: 246 007 400
Email: postupicka@postupicka.cz
Web: www.postupicka.cz
IČ:60459085
RED-IZO:600005089
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Postupická 3150
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 007 400
IZO:000335606
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 580
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2022 a 10.1.2023 vždy od 17 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP 6 (2021-22).pdf (4474,4 KB)
ŠVP 4 (2021-22).pdf (3128 KB)
Školní řád: Školní řád 2022_2023.pdf (214,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_21_22_.pdf (689,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Počítač s připojením na internet spolu s dataprojektorem je v každé učebně.
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování