Logo školy

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Adresa školy: Ulice: Na Vítězné pláni 1160
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:PhDr. Jaroslav Mervínský
Kontakt na školu Telefon: 261 109 611
Email: mail@gvp.cz
Web: www.gvp.cz
IČ:00335487
RED-IZO:600005143
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Vítězné pláni 1160
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 87
Kontakt na školu: Telefon: 261 109 611
IZO:000335487
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 677
Dny otevřených dveří (termín/y): středa 10. 1. 2024 16-18 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C, bus 193, tram 7, 18, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: sestilete2020.pdf (1596,8 KB)
sestilete2020dsd.pdf (1436,6 KB)
ctyrlete2020.pdf (1314 KB)
Školní řád: skolnirad.pdf (170,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vzpr22.pdf (520,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, fyzika, ICT, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Studentská Agora (Agora CE), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Internet (pevný+WiFi) ve všech učebnách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, jazykové, přírodovědné, hudební, technické, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
ŠJ
Adresa: Ulice: Na Vítězné pláni 1160
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 87
Kontakt na školu: Telefon: 261 109 611
IZO:102425116
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 42 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano