Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Adresa školy: Ulice: Na Vítězné pláni 1160
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:PhDr. Jaroslav Mervínský
Kontakt na školu Telefon: 261 109 611
Email: mail@gvp.cz
Web: www.gvp.cz
IČ:00335487
RED-IZO:600005143
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Vítězné pláni 1160
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 87
Kontakt na školu: Telefon: 261 109 611
IZO:000335487
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 660
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C, bus 193, tram 7, 18, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: sestilete2017_dsd.pdf (2061,3 KB)
sestilete2017.pdf (2065,1 KB)
ctyrlete2017.pdf (1831,3 KB)
Školní řád: skolnirad.pdf (86,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vzpr17.pdf (947,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Studentská Agora (Agora CE), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Internet (pevný+WiFi) ve všech učebnách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Na Vítězné pláni 1160
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 87
Kontakt na školu: Telefon: 261 109 611
IZO:102425116
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 34
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano