EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Ředitel:Mgr. Jakub Pour, MBA
Kontakt na školu Telefon: 774 073 339
Email: veronika.bartosova@educanet.cz
Fax: není
Web: www.praha.educanet.cz
IČ:25147846
RED-IZO:600005305
Zřizovatel:EDUCAnet, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 339
IZO:181035669
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 177,197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.50
Roční školné v Kč: 50000
Koncepce školy: informace o ZŠ pro rodiče.doc (39,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2014.pdf (1772,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, jazykové, přírodovědné, informatika, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Cambridge zkoušky
Domácí spolupráce : MČ Praha 11
Mezinárodní spolupráce: ve Španělsku, Německu a Kanadě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, orientační běh
Specifické formy podpory žákům: nadané děti, děti s SPU, děti s Aspergerovým syndromem apod.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, ICT, přírodovědné, sportovní, technické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Střední škola

Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 339
Fax: 222 715 453
IZO:110036514
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 154, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 35800
Stipendium: motivační, prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Dlouhodobý záměr školy na rok 2014.pdf (144 KB)
Školní řád: 1. ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, SOŠ A II. STUPEŇ ZŠ.pdf (318,4 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, výtvarná výchova, chemie, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, OPPPR, OP VVV, CTM
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MČ Praha 11
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý, španělský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: děti s SPU, nadané děti, děti s Aspergerovým syndromem
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: On-line kurzy SEDUO., jazykové certifikace, IT certifikace
Rozvrhy hodin: rozvrhy-tridy.pdf (1775,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, ICT, společenské hry, jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka

Školní družina

Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181083426

Školní klub

Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181083418