Logo školy

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Ředitel:Mgr. Jakub Pour, MBA
Kontakt na školu Telefon: 774 073 339
Email: veronika.bartosova@educanet.cz
Web: www.praha.educanet.cz
IČ:25147846
RED-IZO:600005305
Zřizovatel:EDUCAnet, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 339
IZO:181035669
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 239
Aktuální počet žáků: 235
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 154, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 67000
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy: informace o ZŠ pro rodiče.doc (39,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2014.pdf (1772,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, matematické, informatika, humanitní, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Cambridge zkoušky
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MČ Praha 11
Mezinárodní spolupráce: ve Španělsku, Německu a Kanadě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, orientační běh
Specifické formy podpory žákům: nadané děti, děti s SPU, děti s Aspergerovým syndromem apod.
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, přírodovědné, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 339
IZO:110036514
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 154, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 37000
Stipendium: mimořádné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Dlouhodobý záměr školy na rok 2014.pdf (144 KB)
Školní řád: 1. ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, SOŠ A II. STUPEŇ ZŠ.pdf (318,4 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, OPPPR, OP VVV, CTM
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MČ Praha 11
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: děti s SPU, nadané děti, děti s Aspergerovým syndromem
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, On-line kurzy SEDUO.
Rozvrhy hodin: rozvrhy-tridy.pdf (1775,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, přírodovědné, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181083426
Školní klub
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181083418