Logo školy

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Ředitel:Mgr. Jakub Pour, MBA
Kontakt na školu Telefon: 774 073 339
Email: veronika.bartosova@educanet.cz
Web: www.praha.educanet.cz
IČ:25147846
RED-IZO:600005305
Zřizovatel:EDUCAnet, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 339
IZO:181035669
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 177,197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.50
Roční školné v Kč: 50000
Koncepce školy: informace o ZŠ pro rodiče.doc (39,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2014.pdf (1772,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, jazykové, přírodovědné, matematické, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Cambridge zkoušky
Domácí spolupráce : MČ Praha 11
Mezinárodní spolupráce: ve Španělsku, Německu a Kanadě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, orientační běh
Specifické formy podpory žákům: nadané děti, děti s SPU, děti s Aspergerovým syndromem apod.
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 339
Fax: 222 715 453
IZO:110036514
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 154, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 35800
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Dlouhodobý záměr školy na rok 2014.pdf (144 KB)
Školní řád: 1. ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, SOŠ A II. STUPEŇ ZŠ.pdf (318,4 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna, hudební výchova, biologie, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, OPPPR, OP VVV, CTM
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MČ Praha 11
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: děti s SPU, nadané děti, děti s Aspergerovým syndromem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, On-line kurzy SEDUO.
Rozvrhy hodin: rozvrhy-tridy.pdf (1775,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, přírodovědné, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Školní družina
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181083426
Školní klub
Adresa: Ulice: Roztylská 1860/1, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181083418