Logo školy

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Adresa školy: Ulice: Zelený pruh 1294/52
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 147 08
Ředitel:Ing. Drahoslav Matonoha
Kontakt na školu Telefon: 244 007 001
Email: sekretariat@zelenypruh.cz
Web: www.zelenypruh.cz
IČ:14891522
RED-IZO:600005381
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zelený pruh 1294
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 147 08
Kontakt na školu: Telefon: 244 007 001
Fax: 244 007 000
IZO:007810041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 941
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12.2019, 11.1.2020, 23.1.2020, 8.2.2020
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, ústní , pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 134, 124
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Dlouhodoby zamer.PDF (4932,7 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (6091,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 17-18.pdf (11332,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Škola Unesco
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, florbal
Specifické formy podpory žákům: Inkluze,
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, jazykové, hudební, programování/robotika, řemeslné
Místo pro trávení volného času: bazén, sauna, posilovna, internetová kavárna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vrbova 1233
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 001 711
Fax: 241 001 711
IZO:110351029
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 135
Počet ubytovaných žáků a studentů: 133
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 197,196
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 24 hodin
Úplata za ubytování (v Kč): 1500 kč žáci školy, 1600 Kč ostatní
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, vaření, ICT, společenské hry, turistické
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky