Logo školy

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Adresa školy: Ulice: Zelený pruh 1294/52
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 147 08
Ředitel:Ing. Drahoslav Matonoha
Kontakt na školu Telefon: 244 007 001
Email: sekretariat@zelenypruh.cz
Web: www.zelenypruh.cz
IČ:14891522
RED-IZO:600005381
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zelený pruh 1294
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 147 08
Kontakt na školu: Telefon: 244 007 001
IZO:007810041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 941
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12.2019, 11.1.2020, 23.1.2020, 8.2.2020
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní , bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 134, 124
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Dlouhodoby zamer.PDF (4932,7 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (6091,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 17-18.pdf (11332,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, jiné, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Škola Unesco
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, florbal
Specifické formy podpory žákům: Inkluze,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, , kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, programování/robotika, technické, řemeslné
Místo pro trávení volného času: hřiště, bazén, sauna, posilovna, internetová kavárna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vrbova 1233
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 001 711
IZO:110351029
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 135
Počet ubytovaných žáků a studentů: 133
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 197,196
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 24 hodin
Úplata za ubytování (v Kč): 1500 kč žáci školy, 1600 Kč ostatní
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : vaření, ICT, společenské hry, turistické, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace