Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520
Adresa školy: Ulice: Loučanská 520
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 153 00
Ředitel:RNDr. Jana Hrkalová
Kontakt na školu Telefon: 257 910 111
Email: sekretariat@gop.cz
Web: www.gop.cz
IČ:61384992
RED-IZO:600005500
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Loučanská 520
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 153 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 910 111
Fax: 257 911 680
IZO:061384992
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): p
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: termíny MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: vlak linky S7, autobusy 244, 120, 246, 309, 261
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce rozvoje GOP - final.doc (128,5 KB)
Školní řád: Pravidla klasifikace 2020 dist_výuka.doc (71,2 KB)
školní řád 2020.doc (71,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020.doc (1076,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Ve vyučovacích hodinách dle potřeb vyučujících.
Zájmové činnosti: technické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka