Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520
Adresa školy: Ulice: Loučanská 520
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 153 00
Ředitel:RNDr. Jana Hrkalová
Kontakt na školu Telefon: 257 910 111
Email: sekretariat@gop.cz
Web: www.gop.cz
IČ:61384992
RED-IZO:600005500
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Loučanská 520
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 153 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 910 111
Fax: 257 911 680
IZO:061384992
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 274
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termíny MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: vlak linky S7, autobusy 244, 120, 255, 309, 561
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce rozvoje GOP - final.doc (128,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017.pdf (1080,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, knihovna, fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: kariérový poradce, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Ve vyučovacích hodinách dle potřeb vyučujících.
Zájmové činnosti: technické, přírodovědné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování