Logo školy

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola dostihového sportu a jezdectví
Adresa školy: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Ředitel:Ing. Soňa Froňková
Kontakt na školu Telefon: 257 941 094
Email: info@dostihovaskola.cz
Web: www.dostihovaskola.cz
IČ:00069621
RED-IZO:600005569
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 094
Fax: 257 940 269
IZO:108023079
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 150
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.2.2019
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná, test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019, 23.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 129, 241, 318
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, žákovské dostihy, jezdecké soutěže Šemíkova podkova soutěž pro žáky oboru Chovatelství
Certifikáty škol: Cvičná škola
Domácí spolupráce : smluvní pracoviště pro praktickou výuku
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: výuka jezdectví
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: žákovská jezdecká licence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: IT tabule v učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, koňský trenažér jízda na koni, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: dostihové závodiště, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 094
Fax: 257 940 269
IZO:110016718
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 094
Fax: 257 940 269
IZO:110016726