Logo školy

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola dostihového sportu a jezdectví
Adresa školy: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Ředitel:Ing. Soňa Froňková
Kontakt na školu Telefon: 257 941 094
Email: info@dostihovaskola.cz
Web: www.dostihovaskola.cz
IČ:00069621
RED-IZO:600005569
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 094
IZO:108023079
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 207
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2021, 28.1.2021, 11.2.2021, 10.12.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), pohovor, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021, 22.4.2021, 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 129, 241, 318
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 19_20.pdf (493,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, žákovské dostihy, jezdecké soutěže Šemíkova podkova soutěž pro žáky oboru Chovatelství
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Certifikáty škol: Cvičná škola
Domácí spolupráce : smluvní pracoviště pro praktickou výuku
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: výuka jezdectví
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: žákovská jezdecká licence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: IT tabule v učebnách
Zájmové činnosti: koňský trenažér jízda na koni, sportovní, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: dostihové závodiště, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 094
IZO:110016718
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 60
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 129, 241, 318
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celodenní, včetně víkendů, svátků a prázdnin
Termín pro podání přihlášky : květen, červen
Úplata za ubytování (v Kč): 1200 Kč/měsíc, 1600 Kč/měsíc podle druhu pokoje
Úplata za stravování (v Kč): cca. 2000 Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, rukodělné, jezdecký kroužek
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Závodiště 325
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 094
IZO:110016726
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 46 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano