Zde může být obrázek školy.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Adresa školy: Ulice: Nový Zlíchov 1063/1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Ing. Jana Porvichová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 251 115 411
Email: jana.porvichova@ssuar.cz
Web: www.ssuar.cz
IČ:14891263
RED-IZO:600005640
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nový Zlíchov 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 05
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 547
IZO:014891263
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po telefonické dohodě - 606 081 818 p. Hejduková
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Zlíchov: tram - zast. Lihovar; Strašnice: metro a bus Strašnická + tram - zast. Vinice nebo Vozovna Strašnice; Kovářská - metro a bus Českomoravská; Hrdlořezy - bus Pod Táborem
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: školu zřizuje hlavní město Praha, vzdělání je bezplatné
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, mimořádné
Koncepce školy: Koncepce 2018.pdf (505,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2018.pdf (1282,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18.pdf (1006,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, exkurze, umělecké a řemeslné soutěže a sympozia
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Domácí spolupráce : meziškolní spolupráce v ČR i v mezinárodním měřítku, mobilitní projekty, odborný výcvik ve firmách (ve vyšších ročnících), spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora zdravotně i sociálně znevýhodněných žáků, podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, turistické, rukodělné, fotografické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Nový Zlíchov 1063/1, Hlubočepy
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu:
IZO:181098458
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Nový Zlíchov 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 05
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 547
IZO:150076894