Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Adresa školy: Ulice: Arabská 14
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Kontakt na školu Telefon: 235 351 707
Email: ga@gyarab.cz
Web: www.gyarab.cz
IČ:61386022
RED-IZO:600005682
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Arabská 14
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 351 707
Fax: 235 353 867
IZO:061386022
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2021, 5. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022, 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj číslo 20, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Id udaje 01 09 2021_včetně DV.pdf (294,2 KB)
Charakteristika skoly 01 09 2021.pdf (406 KB)
Charakteristika skoly 01 09 2021.pdf (406 KB)
Školní řád: skolnirad 05 10 2021 - web.pdf (904,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2021_schválená.pdf (1697,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, odborné kurzy, tematické studijní cesty, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK Praha, partnerská škola Centra pro talentovanou mládež
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : s vysokými školami: MFF UK, FEL ČVUT, FIT ČVUT, FF UK, PřF UK, VŠCHT, FTVS UK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, bruslení, týdenní sportovně-turistický kurz, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s tělesným postižením, sluchovým postižením; podpora žáků s odlišnými kulturními podmínkami; podpora nadaných žáků; šablony pro slabší žáky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, WIFI v celé budově
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, ICT, přírodovědné, jazykové, rukodělné, sportovní, taneční, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, posilovna, studentský klub
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, klasifikace v systému Bakaláři, školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce
ŠJ
Adresa: Ulice: Arabská 14
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 351 707
Fax: 235 353 867
IZO:110350961