Logo školy

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Adresa školy: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Ředitel:Mgr. Jiří Benda
Kontakt na školu Telefon: 235 010 160
Email: gymnasium@alej.cz
Web: www.alej.cz
IČ:49625446
RED-IZO:600005771
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 010 160
Fax: 235 010 189
IZO:049625446
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 591
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2021, od 17.00 a 12.1.2022 od 17.00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: podle vyhlášených termínů MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A (stanice Petřiny), Tram: 1, 2, Bus: 108, 164, 168, 191
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové, od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_2018.pdf (6496,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Světová škola
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Heuréka (MFF UK), Světová škola (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, jazykové, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní klub, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 010 195
Fax: 235 350 543
IZO:102449708
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano