Logo školy

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Adresa školy: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Ředitel:Mgr. Jiří Benda
Kontakt na školu Telefon: 235 010 160
Email: gymnasium@alej.cz
Web: www.alej.cz
IČ:49625446
RED-IZO:600005771
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 010 160
Fax: 235 010 189
IZO:049625446
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 592
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2018, od 17.00 a 16.1.2019 od 17.00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté studium: 12.4.2019 a 15.4.2019, osmileté studium: 16.4.2018 a 17.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A (stanice Petřiny), Tram: 1, 2, Bus: 108, 164, 168, 191
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_2018.pdf (6496,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Světová škola
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Světová škola (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: školní klub, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 010 195
Fax: 235 350 543
IZO:102449708
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27 - 28,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano