Logo školy

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Adresa školy: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Ředitel:Mgr. Jiří Benda
Kontakt na školu Telefon: 235 010 160
Email: gymnasium@alej.cz
Web: www.alej.cz
IČ:49625446
RED-IZO:600005771
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 010 160
IZO:049625446
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 598
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2022, od 17.00 a 11.1.2023 od 17.00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: podle vyhlášených termínů MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A (stanice Petřiny), Tram: 1, 2, Bus: 108, 164, 168, 191
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od nadace/nadačního fondu/spolku, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_2022_final.pdf (10170,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Světová škola
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní klub
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Alejí 1952
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 010 195
IZO:102449708
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano