Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
Adresa školy: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:PaedDr. Věra Ježková
Kontakt na školu Telefon: 283 882 028
Email: info@ceskolipska.cz
Web: http://www.ceskolipska.cz
IČ:60445475
RED-IZO:600006115
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 882 028
IZO:108001342
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2022, 5.1.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté vzdělávání - 13.4. a 14.4. 2023, osmileté vzdělávání 17.4. a 18.4. 2013
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 169
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-22.pdf (1090 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Edison, Erasmus +
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup vyučujících
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, Bakaweb
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
ŠJ
Adresa: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 882 028
IZO:102473633