Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
Adresa školy: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:PaedDr. Věra Ježková
Kontakt na školu Telefon: 283 882 028
Email: info@ceskolipska.cz
Web: http://www.ceskolipska.cz
IČ:60445475
RED-IZO:600006115
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 882 028
IZO:108001342
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2022, 5.1.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté vzdělávání - 13.4. a 14.4. 2023, osmileté vzdělávání 17.4. a 18.4. 2013
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 169
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-22.pdf (1090 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Edison, Erasmus +
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup vyučujících
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), Bakaweb
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 882 028
IZO:102473633