Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
Adresa školy: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:PaedDr. Věra Ježková
Kontakt na školu Telefon: 283 882 028
Email: info@ceskolipska.cz
Web: http://www.ceskolipska.cz
IČ:60445475
RED-IZO:600006115
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 882 028
Fax: 286 880 209
IZO:108001342
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2020, 21.1.2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté vzdělávání - 12.4. a 15.4. 2019, osmileté vzdělávání 16.4. a 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 169
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (866,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Edison, Erasmus +
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup vyučujících
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, Bakaweb, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
ŠJ
Adresa: Ulice: Českolipská 373
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 882 028
Fax: 286 880 209
IZO:102473633