Logo školy

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
Adresa školy: Ulice: Litoměřická 726
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:PhDr. Jaroslava Najnarová
Kontakt na školu Telefon: 286 028 336/339
Email: skola@gymlit.cz
Web: www.gymlit.cz
IČ:61387061
RED-IZO:600006247
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Litoměřická 726
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 887 914
IZO:000638170
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 382
Aktuální počet žáků: 346
Dny otevřených dveří (termín/y): Vzhledem k epidemiologické situaci ve školním roce 2020/2021 probíhá virtuální Den otevřených dveří.
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021 - zadáváno Cermatem
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 151, 201, 166, 182, 183, 152, 177
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP_čtyřleté.pdf (6014,2 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (635,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-2019-2020.pdf (1314,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Domácí spolupráce : Místní a regionální instituce - Městská Policie Prahy 9, Neziskové organizace, Jules a Jim, z.ú. - komplexní program všeobecné primární prevence
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány, Plán pedagogické podpory
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérní poradkyně, koordinátorka pro nadané
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, technické, přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika, taneční, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Litoměřická 726
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 886 797
IZO:102473358
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 34 - 36 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano