Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Jarov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Jarov
Adresa školy: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Mgr. Miloslav Janeček
Kontakt na školu Telefon: 266 106 254
Email: sekret@skolajarov.cz
Web: http://www.skolajarov.cz
IČ:00300268
RED-IZO:600006280
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 254
Fax: 284 827 986
IZO:000300268
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1700
Aktuální počet žáků: 1310
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2020 14:00 - 17:00 hod., 12. 12. 2020 9:00 - 13:00 hod., 5. 1. 2021 14:00 - 17:00 hod., 23. 1. 2021 9:00 - 13:00 hod., 16. 2. 2021 14:00 - 17:00 hod.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram. č.: 1, 9, 11; Autobus č.: 109, 146, 177, 182, 183, 195
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Veřejná střední škola zřizovaná hl. m. Praha, tj. veškeré vzdělávání (studium) je zdarma.
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: Skolni_rad.pdf (638,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava--2019-2020.pdf (944,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Zahraniční pracovní stáže pro žáky v rámci projektů Erasmus+. Řada projektů v gesci hl. m. Prahy a ČR (Evropské strukturální fondy).
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Spolupráce s odbornými řemeslnými cechy a společenstvy, Hospodářskou komorou ČR, Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, Botanickými zahradami, atd.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště - školní psycholog, speciální pedagog, etoped. Obory skupiny E v rámci Odborného učiliště určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola, Autoškola, Rekvalifikace a dílčí kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času, Zdravotní péče (Poliklinika), Nákupní středisko, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 254
Fax: 284 827 986
IZO:110019903
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 74
Počet ubytovaných žáků a studentů: 74
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram. č. 1, 9, 11; Autobus č. 109, 146, 177, 182, 183, 195
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : do 31. 5.
Úplata za ubytování (v Kč): 1600
Úplata za stravování (v Kč): snídaně - 18,- ; oběd - 34,- ; večeře - 32,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, turistické, literárně-dramatické, přírodovědné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém