Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Jarov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Jarov
Adresa školy: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Mgr. Miloslav Janeček
Kontakt na školu Telefon: 266 106 254
Email: sekret@skolajarov.cz
Web: http://www.skolajarov.cz
IČ:00300268
RED-IZO:600006280
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 254
IZO:000300268
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1700
Aktuální počet žáků: 1367
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 12. 2022 9:00 - 13:00 hod., 13. 12. 2022 14:00 - 17:00 hod., 10. 1. 2023 14:00 - 17:00 hod., 28. 1. 2023 9:00 - 13:00 hod., 14. 2. 2023 14:00 - 17:00 hod.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram. č.: 9, 10, 13, 19; Autobus č.: 109, 146, 177, 182, 183, 195
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Veřejná střední škola zřizovaná hl. m. Praha, tj. veškeré vzdělávání (studium) je zdarma.
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: Skolni_rad1.pdf (638,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA--2021-2022.pdf (1141,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Zahraniční pracovní stáže pro žáky v rámci projektů Erasmus+. Řada projektů v gesci hl. m. Prahy a ČR (Evropské strukturální fondy).
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Spolupráce s odbornými řemeslnými cechy a společenstvy, Hospodářskou komorou ČR, Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, Botanickými zahradami, atd.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Architekti ve škole (FA ČVUT), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště - školní psycholog, speciální pedagog, etoped. Obory skupiny E v rámci Odborného učiliště určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola, Autoškola, Rekvalifikace a dílčí kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, technické, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, Zdravotní péče (Poliklinika), Nákupní středisko
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 254
IZO:110019903
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 74
Počet ubytovaných žáků a studentů: 74
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram. č. 9, 10, 13, 19; Autobus č. 109, 146, 177, 182, 183, 195
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : do 31. 5.
Úplata za ubytování (v Kč): 1600
Úplata za stravování (v Kč): snídaně - 21,- ; oběd - 40,- ; večeře - 37,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, turistické, přírodovědné, literárně-dramatické, ICT
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace