Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Jarov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Jarov
Adresa školy: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Mgr. Miloslav Janeček
Kontakt na školu Telefon: 266 106 254
Email: sekret@skolajarov.cz
Web: http://www.skolajarov.cz
IČ:00300268
RED-IZO:600006280
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 254
IZO:000300268
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1700
Aktuální počet žáků: 1367
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 12. 2022 9:00 - 13:00 hod., 13. 12. 2022 14:00 - 17:00 hod., 10. 1. 2023 14:00 - 17:00 hod., 28. 1. 2023 9:00 - 13:00 hod., 14. 2. 2023 14:00 - 17:00 hod.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram. č.: 9, 10, 13, 19; Autobus č.: 109, 146, 177, 182, 183, 195
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Veřejná střední škola zřizovaná hl. m. Praha, tj. veškeré vzdělávání (studium) je zdarma.
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: Skolni_rad1.pdf (638,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA--2021-2022.pdf (1141,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zahraniční pracovní stáže pro žáky v rámci projektů Erasmus+. Řada projektů v gesci hl. m. Prahy a ČR (Evropské strukturální fondy).
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Spolupráce s odbornými řemeslnými cechy a společenstvy, Hospodářskou komorou ČR, Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, Botanickými zahradami, atd.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Architekti ve škole (FA ČVUT)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště - školní psycholog, speciální pedagog, etoped. Obory skupiny E v rámci Odborného učiliště určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola, Autoškola, Rekvalifikace a dílčí kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, Zdravotní péče (Poliklinika), Nákupní středisko
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 254
IZO:110019903
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 74
Počet ubytovaných žáků a studentů: 74
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram. č. 9, 10, 13, 19; Autobus č. 109, 146, 177, 182, 183, 195
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : do 31. 5.
Úplata za ubytování (v Kč): 1600
Úplata za stravování (v Kč): snídaně - 21,- ; oběd - 40,- ; večeře - 37,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : turistické, přírodovědné, literárně-dramatické, ICT, sportovní
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace