Logo školy

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Trojská 211
Obec: Praha 7 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 171 00
Ředitel:Mgr. Martin Šmíd
Kontakt na školu Telefon: 233 541 232
Email: office@euroskola.cz
Web: http://praha.euroskola.cz/
IČ:25600397
RED-IZO:600006409
Zřizovatel:ESO Euroškola s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Trojská 211
Obec: Praha 7 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 171 00
Kontakt na školu: Telefon: 226 254 027
IZO:044264445
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 105
Aktuální počet žáků: 89
Dny otevřených dveří (termín/y): Každé pondělí od 14 do 16 hodin nebo jindy - vše dle předchozí dohody
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 21.4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 112, tramvaj č. 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 33000
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: Proč studovat Ekonomiku a podnikání 2022.pdf (88,2 KB)
Školní řád: Školní řád nový 10-2020.pdf (357,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 21-22 .pdf (732,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, bruslení, plavání, horolezecká stěna
Specifické formy podpory žákům: čeština pro cizince, doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: v každé učebně je počítač s připojením na internet a projektor. Internet se tedy používá ve všech předmětech
Zájmové činnosti: klub mladého diváka
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, Zoologická zahrada, Botanická zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení