Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice
Adresa školy: Ulice: Ke Stadionu 623
Obec: Praha 9 - Čakovice
Kraj: Praha
PSČ: 196 00
Ředitel:Mgr. Věra Nováková
Kontakt na školu Telefon: 283 933 350
Email: sekretariat@sou-cakovice.cz
Web: www.sou-cakovice.cz
IČ:00638871
RED-IZO:600006433
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ke Stadionu 623
Obec: Praha 9 - Čakovice
Kraj: Praha
PSČ: 196 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 933 350
IZO:108001571
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 476
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2022 – GASTRODEN, 11. 1. 2023, 8. 2. 2023 (vždy od 9:00 do 17:00 hodin)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín – 13. 4. 2023, 2. řádný termín – 114. 4. 2023, 1. náhradní termín – 10. 5. 2023, 2. náhradní termín – 11. 5. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 110, 140, 158
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2020 - FINAL.pdf (1390,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2021-2022 bez příloh.pdf (8605,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, exkurze, Zahraniční odborné pracovní stáže
Certifikáty škol: Minimalizace šikany, Cvičná škola ČZU
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup pro žáky s poruchami učení a chování.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Zkoušky k získání profesních kvalifikací: Kuchař/kuchařka teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů (kód: 65-004-H) Kuchař/kuchařka studené kuchyně (kód: 65-002-H) Číšník/servírka (kód: 65-008-H)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, V odborných gastronomických předmětech škola využívá projektu "Kulinářské umění".
Zájmové činnosti: Gastronomické a barmanské
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Ke Stadionu 623
Obec: Praha 9 - Čakovice
Kraj: Praha
PSČ: 196 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 932 237
IZO:110350171
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 30
Počet ubytovaných žáků a studentů: 28
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 140, 110
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1. 9. - 30.6.
Termín pro podání přihlášky : 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 1800
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, společenské hry
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Ke Stadionu 623
Obec: Praha 9 - Čakovice
Kraj: Praha
PSČ: 196 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 932 237
IZO:110016742
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano