Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
Adresa školy: Ulice: Smetanovo nám. 1310
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Ředitel:RNDr. Milan Dundr, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 312 522 264
Email: gymslany@centrum.cz
Web: http://www.gymnaziumslany.cz/
IČ:61894427
RED-IZO:600006913
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanovo nám. 1310
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 522 264
Fax: 312 521 342
IZO:000068781
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 365
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7941K/41 - 12. a 13.4.2021, 7941K/81 - 14. a 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní_řád_GVBT_listopad2018.pdf (2087,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_201920_GVBTSlany_final02.pdf (1844,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : BOV (Badatelsky orientovaná výuka), DiViZna
Domácí spolupráce : ostatní školy, městské muzeum, firmy, PřF UK - fakultní škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Noc vědců - jsme oficiální partner
Specifické formy podpory žákům: Doučování, přihlížení ke specifickým potřebám žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), technické, ICT, chovatelské, programování/robotika, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace