Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
Adresa školy: Ulice: Smetanovo nám. 1310
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Ředitel:RNDr. Milan Dundr, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 312 522 264
Email: gymslany@centrum.cz
Web: http://www.gymnaziumslany.cz/
IČ:61894427
RED-IZO:600006913
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanovo nám. 1310
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 522 264
IZO:000068781
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 418
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7941K/41 - 13. a 14.4.2023, 7941K/81 - 17. a 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní_řád_GVBT_listopad2018.pdf (2087,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_202122_GVBTSlany.pdf (1758,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, fyzika, biologie, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech : BOV (Badatelsky orientovaná výuka), DiViZna, inovace
Domácí spolupráce : ostatní školy, městské muzeum, firmy, PřF UK - fakultní škola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Noc vědců - jsme oficiální partner
Specifické formy podpory žákům: Doučování, přihlížení ke specifickým potřebám žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, chovatelské, programování/robotika, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence