Zde může být obrázek školy.

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Jana Bláhová
Kontakt na školu Telefon: 312 681 180
Email: info@ssdr.cz
Fax: 312 681 187
Web: http://www.sou-hvezda.cz
IČ:16977360
RED-IZO:600007073
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 180
Fax: 312 681 187
IZO:150067861
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 9., 10. 11. 2018, 12. 12. 2018 a 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Dějiny umění a talentové zkoušky (kresba, malba a domácí výtvarné práce)
Termín přijímacích zkoušek: 4. 1. 2019 a 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční ZPRÁVA 2017-2018_H.doc (16940,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, Kresba v plenéru
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Možnost kurzů dalšího vzdělávání pro truhláře, tesaře, krejčí apod.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 187
Fax: 312 681 187
IZO:110450981

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 187
Fax: 312 681 187
IZO:110021495