Zde může být obrázek školy.

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Jana Bláhová
Kontakt na školu Telefon: 312 681 180
Email: info@ssdr.cz
Fax: 312 681 187
Web: http://www.sou-hvezda.cz
IČ:16977360
RED-IZO:600007073
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 180
Fax: 312 681 187
IZO:150067861
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 9., 10. 11. 2018, 12. 12. 2018 a 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Dějiny umění a talentové zkoušky (kresba, malba a domácí výtvarné práce), matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 4. 1. 2019 a 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční ZPRÁVA 2017-2018_H.doc (16940,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, Kresba v plenéru, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Možnost kurzů dalšího vzdělávání pro truhláře, tesaře, krejčí apod.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti

Domov mládeže

Adresa: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 187
Fax: 312 681 187
IZO:110450981

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: U Hvězdy 2279
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 187
Fax: 312 681 187
IZO:110021495