Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Adresa školy: Ulice: Heverova 191
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Ing. Jaromír Kratochvíl
Kontakt na školu Telefon: 321 743 022
Email: info@sps-ko.cz
Web: http://www.sps-ko.cz
IČ:48665860
RED-IZO:600007171
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Heverova 191
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 743 022
Fax: 321 720 514
IZO:000069043
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 906
Aktuální počet žáků: 165
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2018 a 15. 4. 2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: motivační
Školní řád: SKOLNI_RAD_2018.pdf (1198,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA_2018.pdf (2628,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: EXIT TOUR (Křesťanská akademie mladých)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečské kurzy
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN SPŠS a JŠ Kolín.pdf (144,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, technické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Heverova 191
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 743 022
Fax: 321 743 005
IZO:108003001
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vzdělávání
Nabídka kurzů: jednoleté pomaturitní kurzy (denní studium), přípravné ke státní jazykové zkoušce, základní
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce: anglický, český, německý
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: německý, český, anglický
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz: německý, anglický
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): anglický, český, německý
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ano
Úroveň certifikované zkoušky z češtiny pro cizince: A1
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 375
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 714 577
IZO:002762919
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 až 29 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano