Logo školy

Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230
Adresa školy: Ulice: Boží Voda 230
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Ředitel:Ing. Vít Faltejsek
Kontakt na školu Telefon: 315 697 020
Email: info@soulibechov.cz
Web: http://www.soulibechov.cz/
IČ:00069540
RED-IZO:600007391
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Boží Voda 230
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 020
Fax: 315 697 272
IZO:000069540
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. a 6. 12. 2014; 30. 04. a 1. 05. 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Mělník linka 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní řád: Školní řád 2008 úprava 2014.doc (167,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_13-14.docx (87,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : "Podnikavá škola"
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Podpora žákům se specifickými potřebami ve vzdělávání, sociálně znevýhodnění žáci a žáci s poruchami učení.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Základní svářečské kurzy - el. oblouk,plamen, CO2
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, přírodovědné, sportovní, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky školy, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Internát
Adresa: Ulice: Boží Voda 230
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 020
Fax: 315 697 272
IZO:110027931
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Boží Voda 230
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 020
Fax: 315 697 272
IZO:110016246
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boží Voda 230
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 020
Fax: 315 697 272
IZO:110016254