Logo školy

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 895
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Ředitel:PhDr. Lenka Sosnovcová
Kontakt na školu Telefon: 326 771 601
Email: gmh@gmh.cz
Web: www.gmh.cz
IČ:48683906
RED-IZO:600007421
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 896
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 771 601
Fax: 326 771 214
IZO:000068861
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 301
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.-26.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: SVP_cast_B_kvinta%2c1.A-oktava%2c4.A_v1_6_2016.pdf (5052,7 KB)
SVP_cast_A_prima_kvarta_v1_5_2016.pdf (4041,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-2019.pdf (126,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-2017.pdf (1468,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, biologie, chemie, ICT, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Světová škola, Fairtradová škola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Městský úřad Mnichovo Hradiště, ZUŠ Mnichovo Hradiště, British Council, Amnesty International, Člověk v tísni, Městské divadlo Mladá Boleslav, o.s. Slánka, MP Education
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace