Logo školy

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 895
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Ředitel:PhDr. Lenka Sosnovcová
Kontakt na školu Telefon: 326 771 601
Email: gmh@gmh.cz
Web: www.gmh.cz
IČ:48683906
RED-IZO:600007421
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 896
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 771 601
IZO:000068861
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1.2023 prezenčně, 8.2.2023 on-line
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_cast_B_kvinta-oktáva_,1A-4A_v1_5.pdf (4109,6 KB)
SVP_cast_A_prima-kvarta_v1_4.pdf (2752,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2022_23.pdf (291,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021_2022.pdf (1793,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Světová škola, Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Městský úřad Mnichovo Hradiště, ZUŠ Mnichovo Hradiště, British Council, Amnesty International, Člověk v tísni, Městské divadlo Mladá Boleslav, MP Education
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka