Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
Adresa školy: Ulice: Palackého 211
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Vlastimil Volf
Kontakt na školu Telefon: 326 375 951
Email: pekargmb@pekargmb.cz
Web: www.pekargmb.cz
IČ:48683868
RED-IZO:600007502
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 211
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 375 955
Fax: 326 375 955
IZO:000068853
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 594
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2018 a 9.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.a 15.4. 2019 čtyřleté studium a 16. a 17.4. 2019 osmileté studium
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: 2014_ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM-úprava.doc (5004,8 KB)
Školní řád: Školní řád.docx (65 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 16-17.pdf (2126,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický, latinský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové, společenské hry, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Palackého 211
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 375 951
Fax: 326 375 975
IZO:110450027
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29,-kč - 31,-kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano