Logo školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Renáta Vícová
Kontakt na školu Telefon: 326 718 060
Email: info@oamb.cz
Web: http://www.oamb.cz
IČ:48683884
RED-IZO:600007529
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 060
IZO:000069141
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 467
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2022, 19. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP-OA_D15_2022n.pdf (3851,4 KB)
SVP-EL_D16_2022n.pdf (3592,2 KB)
NOVÉ SVP-OA-N2022.pdf (1851,7 KB)
NOVÉ SVP-EL_N2022_0.pdf (2006,6 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2122.pdf (2957,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi)
Specifické formy podpory žákům: Zapůjčování učebnic sociálně slabším žákům, individuální přístup k žákům, možnost žáků zdravotně postižených (asistent pedagoga).
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 055
IZO:108022790
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 30
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 30
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Snížené školné: ano
Vzdělávání
Nabídka kurzů: základní, střední, přípravné ke státní jazykové zkoušce, konverzační
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce: anglický, německý
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: anglický, německý
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní, všeobecná
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): anglický, německý
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ne
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna