Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Renáta Vícová
Kontakt na školu Telefon: 326 718 060
Email: info@oamb.cz
Web: http://www.oamb.cz
IČ:48683884
RED-IZO:600007529
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 060
IZO:000069141
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 468
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2018 10:30 - 16:00 h, 17. 1. 2019 14:00 - 17:00 h
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP Obchodní akademie 3.9.2018.doc (4344,8 KB)
SVP Ekonomické lyceum 3.9.2018.doc (4087,3 KB)
Školní řád: 04_2018_skolni_rad.pdf (457,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva varianta - GDPR.doc (6315 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, dějepis, cizí jazyky, biologie, zeměpis, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Zapůjčování učebnic sociálně slabším žákům, individuální přístup k žákům, možnost žáků zdravotně postižených (asistent pedagoga)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 055
IZO:110027981

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 055
IZO:108022790