Logo školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Renáta Vícová
Kontakt na školu Telefon: 326 718 060
Email: info@oamb.cz
Web: http://www.oamb.cz
IČ:48683884
RED-IZO:600007529
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 060
IZO:000069141
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 468
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2018 10:30 - 16:00 h, 17. 1. 2019 14:00 - 17:00 h
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP Obchodní akademie 3.9.2018.doc (4344,8 KB)
SVP Ekonomické lyceum 3.9.2018.doc (4087,3 KB)
Školní řád: 04_2018_skolni_rad.pdf (457,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva varianta - GDPR.doc (6315 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, dějepis, biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Zapůjčování učebnic sociálně slabším žákům, individuální přístup k žákům, možnost žáků zdravotně postižených (asistent pedagoga)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 055
IZO:110027981
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: třída T. G. Masaryka 14
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 718 055
IZO:108022790