Zde může být obrázek školy.

EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií

Škola / charakteristika školy
Název školy:EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
Adresa školy: Ulice: Jiřího náměstí 1
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:Ing. Zbyněk Lukavec
Kontakt na školu Telefon: 325 615 014
Email: eko@ekopodebrady.cz
Web: http://www.ekopodebrady.cz
IČ:62994638
RED-IZO:600007570
Zřizovatel:Centrum rozvoje venkova
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiřího náměstí 1
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 615 014
Fax: 325 615 014
IZO:108052052
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 248
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Rozšířené informace o ročním školném: 18000,- Kč je pro obor Multimediální tvorba, pro gymnázium je 15000,- Kč za rok.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce školy 2015-20.docx (26,8 KB)
Školní řád: Ř-01-11 Školní a organizační řád_GDPR.doc (137,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Vypracovaný systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace