Logo školy

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 779
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:RNDr. Jiří Kuhn
Kontakt na školu Telefon: 325 512 747
Email: gymnasium@gym-nymburk.cz
Web: http://www.gym-nymburk.cz
IČ:61632210
RED-IZO:600007634
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 779
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 40
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 747
IZO:000068870
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 596
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: VZ 2022-2023 - kniha komplet.pdf (17103,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, týdenní mediální, sportovní, ekologické a geologické kurzy lyžařské výcvikové kurzy po celou dobu studia kromě prim, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), DofE
Specifické formy podpory žákům: podpora sportovcům, umělcům, nadaným žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, kariérní poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Využívání internetu je součástí běžné výuky všeobecně vzdělávacích předmětů., BYOD
Zájmové činnosti: technické, společenské hry, sportovní, Debatní klub Deskové hry Volejbal Florbal, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování