Logo školy

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 779
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:RNDr. Jiří Kuhn
Kontakt na školu Telefon: 325 512 747
Email: gymnasium@gym-nymburk.cz
Web: http://www.gym-nymburk.cz
IČ:61632210
RED-IZO:600007634
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 779
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 40
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 747
Fax: 325 514 240
IZO:000068870
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 576
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, biologie, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, týdenní mediální, sportovní, ekologické a geologické kurzy lyžařské výcvikové kurzy po celou dobu studia kromě prim, exkurze, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : SZdŠ Nymburk, MP Nymburk
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Heuréka (MFF UK), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: podpora sportovcům, umělcům, nadaným žákům
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérní poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: rozvtrid.htm (529,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Využívání internetu je součástí běžné výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
Zájmové činnosti: sportovní, Debatní klub Deskové hry Volejbal Florbal, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva