Logo školy

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 779
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:RNDr. Jiří Kuhn
Kontakt na školu Telefon: 325 512 747
Email: gymnasium@gym-nymburk.cz
Web: http://www.gym-nymburk.cz
IČ:61632210
RED-IZO:600007634
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 779
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 40
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 747
IZO:000068870
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 576
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): týdenní mediální, sportovní, ekologické a geologické kurzy lyžařské výcvikové kurzy po celou dobu studia kromě prim, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : SZdŠ Nymburk, MP Nymburk
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora sportovcům, umělcům, nadaným žákům
Přítomnost specialistů: kariérní poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: rozvtrid.htm (529,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Využívání internetu je součástí běžné výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
Zájmové činnosti: Debatní klub Deskové hry Volejbal Florbal, společenské hry, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace