Zde může být obrázek školy.

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Stržiště 475
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Ředitel:Ing. Bc. Irena Mázlová
Kontakt na školu Telefon: 325 551 074
Email: sekretariat@ogdlysa.cz
Web: www.ogdlysa.cz
IČ:00663565
RED-IZO:600007651
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Stržiště 475
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 074
IZO:150068654
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 272
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2022; 12. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: talentová zkouška z výtvarné výchovy
Termín přijímacích zkoušek: 4. a 5. 1. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021-2022.pdf (1659,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Jeden svět
Domácí spolupráce : Partnerství škol, Asociace výtvarných škol
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Přemyslova 592
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 247
IZO:110019105
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 150
Počet ubytovaných žáků a studentů: 80
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31.8.2014 - 30.6.2015
Termín pro podání přihlášky : únor - květen
Úplata za ubytování (v Kč): 1 200,-
Úplata za stravování (v Kč): celodenní normativ 81,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, výtvarné, taneční, společenské hry, rukodělné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Dráhy 1280
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 074
IZO:181006227