Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Adresa školy: Ulice: Jírovcova 8
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Pavel Kavřík
Kontakt na školu Telefon: 387 319 358
Email: gymji@gymji.cz
Fax: 387 319 358
Web: http://gymji.cz
IČ:60076101
RED-IZO:600008002
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jírovcova 8
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 371 61
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 358
Fax: 387 319 358
IZO:060076101
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 448
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.1.2015
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: GJ.docx (101 KB)
Školní vzdělávací program: 23_skolni_vzdelavaci_program_pro_vyssi_stupen_osmileteho_gymnazia_a_pro_ctyrlete_gymnazium (1).pdf (9059,5 KB)
Školní řád: 20_skolni_a_klasifikacni_rad.pdf (206,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva pro školní rok 2013-2014.pdf (1546,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, chemie, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, exkurze
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, technické, společenské hry, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli