Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Adresa školy: Ulice: Jírovcova 8
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Pavel Kavřík
Kontakt na školu Telefon: 387 319 358
Email: gymji@gymji.cz
Web: http://gymji.cz
IČ:60076101
RED-IZO:600008002
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jírovcova 8
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 371 61
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 358
Fax: 387 319 358
IZO:060076101
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 448
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.1.2015
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: GJ.docx (101 KB)
Školní vzdělávací program: 23_skolni_vzdelavaci_program_pro_vyssi_stupen_osmileteho_gymnazia_a_pro_ctyrlete_gymnazium (1).pdf (9059,5 KB)
Školní řád: 20_skolni_a_klasifikacni_rad.pdf (206,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva pro školní rok 2013-2014.pdf (1546,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - matematické, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli