Logo školy

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Adresa školy: Ulice: Resslova 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Ředitel:RNDr. Vladimír Kostka
Kontakt na školu Telefon: 387 001 411
Email: sps@stavarna.eu
Web: www.stavarna.eu
IČ:60076089
RED-IZO:600008185
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 11
Kontakt na školu: Telefon: 387 001 411
Fax: 387 001 410
IZO:060076089
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 405
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. a 24. 11. 2018, 12. 12. 2018, 10. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: podle jednotného schématu
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 14, 1, 21, 2, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP POS.pdf (1189,3 KB)
Školní řád: Školní řád 2018_9.pdf (214,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2016_17.pdf (488,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, , plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace