Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
Adresa školy: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Karel Chalupa
Kontakt na školu Telefon: 384 323 181
Email: sos-jh@sos-jh.cz
Web: http://www.sos-jh.cz
IČ:60816899
RED-IZO:600008274
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
IZO:000073041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 316
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od nadace/nadačního fondu/spolku
Školní vzdělávací program: ŠVP MECH - 2022.pdf (1827,1 KB)
ŠVP_IT - 2022.pdf (2116,9 KB)
ŠVP_EPO - 2022.pdf (2043,1 KB)
ŠVP_PED - 2022.pdf (1856 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, Letní výcvikový kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: doučování, pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
IZO:108016901
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
IZO:102463140