Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
Adresa školy: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Karel Chalupa
Kontakt na školu Telefon: 384 323 181
Email: sos-jh@sos-jh.cz
Web: http://www.sos-jh.cz
IČ:60816899
RED-IZO:600008274
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
IZO:000073041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 316
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od nadace/nadačního fondu/spolku
Školní vzdělávací program: ŠVP MECH - 2022.pdf (1827,1 KB)
ŠVP_IT - 2022.pdf (2116,9 KB)
ŠVP_EPO - 2022.pdf (2043,1 KB)
ŠVP_PED - 2022.pdf (1856 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, Letní výcvikový kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: doučování, pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
IZO:108016901
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
IZO:102463140