Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
Adresa školy: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Karel Chalupa
Kontakt na školu Telefon: 384 323 181
Email: sos-jh@sos-jh.cz
Web: http://www.sos-jh.cz
IČ:60816899
RED-IZO:600008274
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
Fax: 384 323 181
IZO:000073041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od nadace/nadačního fondu/spolku
Školní vzdělávací program: ŠVP Mechanik strojů a zařízení (o).docx (1021,1 KB)
ŠVP_EPO.docx (1047,5 KB)
ŠVP_IT.docx (993,2 KB)
ŠVP_PED.docx (1015,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
Fax: 384 323 181
IZO:108016901
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jáchymova 478
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 43
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 181
Fax: 384 323 181
IZO:102463140