Logo školy

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
Adresa školy: Ulice: Komenského 147
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Ředitel:Mgr. Hana Havelková
Kontakt na školu Telefon: 565 502 210,11
Email: red@gymhu.cz
Web: www.gymhu.cz
IČ:62540041
RED-IZO:600008410
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 147
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 502 210
IZO:000367761
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 318
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky v termínu určeném MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: 1_2_Ident_udaje_a_char_skoly.doc (81,9 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, blokové vyučování, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : GLOBE, Hrdá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora talentovaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, společenské hry, taneční, sportovní, jazykové, ICT, literárně-dramatické, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování