Zde může být obrázek školy.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Palackého 81
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Ředitel:Ing. Alena Lachoutová
Kontakt na školu Telefon: 383 382 134
Email: reditel@trivisvodnany.cz
Web: www.trivisvodnany.cz
IČ:25154044
RED-IZO:600008711
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 81
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 382 134
Fax: 383 382 134
IZO:110021479
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 215
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2018, 11. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: splatné v pololetních, nebo měsíčních splátkách
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP - NOVÉ!!!.doc (3574,3 KB)
Školní řád: Školní_řád_-_nejnovější.doc (126 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (66,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : HZS, PČR, Městská policie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální plány podpory dle potřeby studenta
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, střelecký kroužek
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence