Zde může být obrázek školy.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Palackého 81
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Ředitel:Ing. Alena Lachoutová
Kontakt na školu Telefon: 383 382 134
Email: reditel@trivisvodnany.cz
Fax: 383 382 134
Web: www.trivisvodnany.cz
IČ:25154044
RED-IZO:600008711
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Palackého 81
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 382 134
Fax: 383 382 134
IZO:110021479
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 215
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2018, 11. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: splatné v pololetních, nebo měsíčních splátkách
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP - NOVÉ!!!.doc (3574,3 KB)
Školní řád: Školní_řád_-_nejnovější.doc (126 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (66,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : HZS, PČR, Městská policie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální plány podpory dle potřeby studenta
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: střelecký kroužek, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka