Logo školy

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ruská 355
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Ředitel:Mgr. Klára Tesařová
Kontakt na školu Telefon: 354 624 166,73
Email: tesarova@goaml.cz
Web: http://www.goaml.cz
IČ:47723394
RED-IZO:600008991
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ruská 355
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 69
Kontakt na školu: Telefon: 354 624 166
Fax: 354 624 167
IZO:000478423
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 385
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2020 - online - záznam na www.goaml.cz
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle platného zákona (Cermat - 12. ,13. 4 - čtyřleté obory, 14., 15. 4. 2021 osmiletý obor)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10, 5, 3, 2, všechny, které jedou do zastávky City servis; zastávka Ruský kostel - školní autobusy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: příspěvek do Rady rodičů 750Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_OA_2020_21_01.pdf (6986,7 KB)
SVP_VG_12_UO_11_2.pdf (7572,2 KB)
SVP_NG_2016_04.pdf (3971,2 KB)
Školní řád: Ř01_školní_řád_a_on-line_výuka2020-2021.pdf (701,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_GOAML_20192020.pdf (6162,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Euregio Egrensis, Výuka ve venkovním prostředí pro SŠ, iKAP2, Šablony II.
Domácí spolupráce : praxe, bezpečností složky, podniky pro praxi žáků obchodní akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, sociálně znevýhodnění, slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace