Zde může být obrázek školy.

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jánské náměstí 256/15
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Ing. Lenka Malkovská
Kontakt na školu Telefon: 354 430 301
Email: schs@schs.cz
Web: www.schs.cz
IČ:25249355
RED-IZO:600009076
Zřizovatel:Ing. Lenka Malkovská
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Jánské náměstí 256/15
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 301
Fax: 354 430 301
IZO:102109401
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 144
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po ohlášení
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Přes telefon do sekretariátu
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 17000
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy: Charakteristika školy a koncepční vývoj.doc (30,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ.pdf (4616,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp družina.pdf (933,5 KB)
Školní řád: školní řád.doc (49,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.pdf (4022,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, přírodovědné, jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : exkurze, bezpečnostní složky
Mezinárodní spolupráce: Realschule Waldssasen
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: reedukace, nápravné hodiny, diferenciace
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rezim dne družina.jpg (175,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 1. a 2. stupeň ZŠ.docx (438,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Jánské náměstí 256/15
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 301
Fax: 354 430 301
IZO:108015769
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 149
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po ohlášení
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16.4,17.42019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: sourozenci slevu,možnost žádosti stipendia
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Koncepce školy: Koncepce školy.docx (13,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_G.pdf (4149,2 KB)
Školní řád: školní řád 1.11.2018.pdf (1374,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.pdf (4022,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : bezpečnostní složky, preventivní organizace,exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Sociálně znevýhodnění žáci jsou dotováni z nadace založené bývalými studenty, slabší i nadaní žáci ve spolupráci s PPP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog
Rozvrhy hodin: rozvrh G.docx (3218,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Jánské náměstí 256/15
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 301
Fax: 354 430 301
IZO:150056699