Logo školy

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ondřejská 1122/56
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:RNDr. Jiří Neumann
Kontakt na školu Telefon: 353 221 299,602
Email: info@ssstravovani.cz
Web: http://www.ssstravovani.cz
IČ:00520055
RED-IZO:600009106
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ondřejská 1122/56
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 21
Kontakt na školu: Telefon: 353 221 299
Fax: 353 220 234
IZO:000520055
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Aktuální počet žáků: 519
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva: vz2014.pdf (2784,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, Aktivity v gastronomii: soutěže, kurzy, prezentace, semináře, zahraniční praxe, školní restaurace. Školní kadeřnictví, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: gastronomické kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: aktivity v gastronomii
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační koutky
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nábřeží Jana Palacha 1024/26
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 21
Kontakt na školu: Telefon: 353 222 281
Fax: 353 222 281
IZO:165101458