Zde může být obrázek školy.

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Škola / charakteristika školy
Název školy:Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10
Adresa školy: Ulice: Kopeckého sady 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Miroslav Brejcha
Kontakt na školu Telefon: 377 226 325
Email: sekretariat@konzervatorplzen.cz
Web: www.konzervatorplzen.cz
IČ:49778111
RED-IZO:600009441
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Kopeckého sady 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 226 325
Fax: 377 226 387
IZO:049778111
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Ukončování vzdělání: maturitní zkouška, absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 215
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11. - 26.11.2022
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Školní vzdělávací program: ŠVP ZÁŘÍ 2021.rar (10268,2 KB)
Školní řád: SˇRˇ - 2021 platny´.pdf (538,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zp 2019-2020.doc (766,5 KB)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Vstup do školy umožněn od: 15 let - po skončení PŠD
Roční školné: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Certifikáty: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT, taneční, hudební
Specifické akce školy (pravidelné): absolventské koncerty, pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy ZUŠ, návštěvy kulturních akcí, veřejná vystoupení žáků, ročníkové koncerty
Spolupráce při odborné praxi: divadlo, orchestr
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Obory: hudba, zpěv
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: doučování (šablony), IVP
Rozvrhy hodin: HUDBA.pdf (419,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky