Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Adresa školy: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 13
Ředitel:Mgr. Marcela Šustrová
Kontakt na školu Telefon: 371 522 053
Email: gymnazium@blovice.cz
Fax: 371 522 053
Web: www.gblovice.cz
IČ:49180932
RED-IZO:600009751
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 13
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 053
Fax: 371 522 053
IZO:108005631
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 351
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2018, 18.12.2018, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16.4. 2019, 17.4.2019 - osmileté studium, 12.4.2019, 15.4.2019 - čtyřleté studium
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní_řád_2018.docx (566,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (5218,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, francouzský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence