Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Adresa školy: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 13
Ředitel:Mgr. Marcela Šustrová
Kontakt na školu Telefon: 371 522 053
Email: gymnazium@blovice.cz
Web: www.gblovice.cz
IČ:49180932
RED-IZO:600009751
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 13
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 053
Fax: 371 522 053
IZO:108005631
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 351
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2018, 18.12.2018, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16.4. 2019, 17.4.2019 - osmileté studium, 12.4.2019, 15.4.2019 - čtyřleté studium
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní_řád.pdf (1028,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2867,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, rukodělné, přírodovědné, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace