Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Adresa školy: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 13
Ředitel:Mgr. Marcela Šustrová
Kontakt na školu Telefon: 371 522 053
Email: gymnazium@blovice.cz
Fax: 371 522 053
Web: www.gblovice.cz
IČ:49180932
RED-IZO:600009751
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 13
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 053
Fax: 371 522 053
IZO:108005631
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 351
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2018, 18.12.2018, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16.4. 2019, 17.4.2019 - osmileté studium, 12.4.2019, 15.4.2019 - čtyřleté studium
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní_řád_2018.docx (566,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (5218,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka