Logo školy

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Ředitel:Mgr. Ivana Netušilová
Kontakt na školu Telefon: 487 862 883
Email: gm@gymi.cz
Web: www.gymi.cz
IČ:00828840
RED-IZO:600010007
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 862 883-4
IZO:102145580
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 165
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 12. 2021 a 10. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 19. dubna 2022 a 20. dubna 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Stipendium: mimořádné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 03 - Sˇkolni´ rˇa´d.pdf (366,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020.pdf (1094,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Čtení pomáhá (Martin Roman), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: prospěchový a motivační stipendijní program
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, kariérní poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, vlastní mobilní zařízení žáků
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, programování/robotika, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 763 662
IZO:102133841