Logo školy

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Ředitel:Mgr. Ivana Netušilová
Kontakt na školu Telefon: 487 862 883
Email: gm@gymi.cz
Web: www.gymi.cz
IČ:00828840
RED-IZO:600010007
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 862 883-4
Fax: 487 862 883
IZO:102145580
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 194
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018 a 7.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 164. 2019. a 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Stipendium: motivační, mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 03 - Školní řád.pdf (554,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.7z (18357,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Čtení pomáhá (Martin Roman), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: prospěchový a motivační stipendijní program
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérní poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin: Rozvrhy_třídy.pdf (433,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, vlastní mobilní zařízení žáků
Zájmové činnosti: zdravotnické, sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 763 662
Fax: 487 862 883
IZO:102133841