Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Ředitel:Mgr. Ivana Netušilová
Kontakt na školu Telefon: 487 862 883
Email: gm@gymi.cz
Fax: není
Web: www.gymi.cz
IČ:00828840
RED-IZO:600010007
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 862 883-4
Fax: 487 862 883
IZO:102145580
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 194
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018 a 7.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 164. 2019. a 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Stipendium: mimořádné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 03 - Školní řád.pdf (554,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.7z (18357,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: prospěchový a motivační stipendijní program
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, kariérní poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin: Rozvrhy_třídy.pdf (433,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, vlastní mobilní zařízení žáků
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 763 662
Fax: 487 862 883
IZO:102133841