Logo školy

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Ředitel:Mgr. Ivana Netušilová
Kontakt na školu Telefon: 487 862 883
Email: gm@gymi.cz
Web: www.gymi.cz
IČ:00828840
RED-IZO:600010007
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 862 883-4
Fax: 487 862 883
IZO:102145580
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 165
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 12. 2021 a 10. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 19. dubna 2022 a 20. dubna 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Stipendium: mimořádné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 03 - Sˇkolni´ rˇa´d.pdf (366,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020.pdf (1094,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, sportovní dny
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: prospěchový a motivační stipendijní program
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérní poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: vlastní mobilní zařízení žáků, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní, programování/robotika, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Letná 263
Obec: Mimoň
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 24
Kontakt na školu: Telefon: 487 763 662
Fax: 487 862 883
IZO:102133841