Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského nám. 340/4, Děčín I-Děčín
Obec: Děčín
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Lenka Holubcová
Kontakt na školu Telefon: 412 704 131
Email: info@gymnaziumdc.cz
Web: www.gymnaziumdc.cz
IČ:47274620
RED-IZO:600010198
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 4
Obec: Děčín I
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 704 131
IZO:047274620
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 484
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec 2020
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021,14.4.2021,15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád gymnázia Děčín- úprava.leden 2021docx.pdf (640,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020_2 (00000002).pdf (1633,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, fyzika, biologie, výtvarná výchova, chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Dle rozhodnutí učitele.
Zájmové činnosti: technické, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, hudební, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace