Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mostecká 3000
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Zahrádka
Kontakt na školu Telefon: 474 624 140
Email: info@gymcv.cz
Web: www.gymcv.cz
IČ:61342645
RED-IZO:600010287
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mostecká 3000
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 624 140
Fax: 474 624 140
IZO:000081825
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 522
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.2.2021 - 14:30 - 17:30 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.-13.4. 2021 (čtyřleté studium) a 14.-15.4. 2021 (šestileté studium)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky 303 a 314
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: ulice Mostecká
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2016.doc (68,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP G6 č.6 - šestileté gymnázium od 1.9.2019_aktualizované_9_2020.pdf (1274,4 KB)
ŠVP č.6 čtyřleté od 1.9. 2020.pdf (897,1 KB)
Školní řád: Školní řád Gymnázium Chomutov_1_2021.doc (187,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2019_20_Gymnázium Chomutov .pdf (2096,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, biologie, fyzika, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, tělovýchovné kurzy - lyžařský, cyklistický a vodácký
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Studentská Agora (Agora CE), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ISP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách.
Zájmové činnosti: turistické, hudební, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky