Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mostecká 3000
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Zahrádka
Kontakt na školu Telefon: 474 624 140
Email: info@gymcv.cz
Web: www.gymcv.cz
IČ:61342645
RED-IZO:600010287
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mostecká 3000
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 624 140
IZO:000081825
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 509
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.11.2022 - 14:30 - 17:30 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13.-14.4. 2023 (čtyřleté studium) a 17.-18.4. 2023 (šestileté studium)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky 303 a 314
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: ulice Mostecká
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy_2022_2026.docx (55 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP G6 č.6 - šestileté gymnázium od 1.9.2019_aktualizované_9_2020.pdf (1274,4 KB)
ŠVP č.6 čtyřleté od 1.9. 2020.pdf (897,1 KB)
Školní řád: Školní řád Gymnázium Chomutov_5_2022.doc (193,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva Gymnázium Chomutov_2021_2022.pdf (1148,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tělovýchovné kurzy - lyžařský, cyklistický a vodácký
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Studentská Agora (Agora CE), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ISP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách.
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, přírodovědné, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli