Logo školy

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 5. května 620
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Ředitel:Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 474 342 717
Email: info@gymnazium-kadan.cz
Web: http://www.gymnazium-kadan.cz
IČ:61342751
RED-IZO:600010295
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 5. května 620
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 342 717
IZO:000081833
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_GYMNAZIUM_KADAN_2020_2021.pdf (10400,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové, všeobecné - matematické, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, Světová škola, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu | DofE, Erasmus+, Evropské projekty
Certifikáty škol: Ekoškola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, SPŠS a OA Kadaň, základní školy v regionu
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: talentovaní žáci, sociálně nebo zdravotně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce