Zde může být obrázek školy.

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Ředitel:Ing. Roman Bečka
Kontakt na školu Telefon: 482 725 090
Email: spsn@iol.cz
Web: www.spsn-lbc.cz
IČ:25015362
RED-IZO:600010651
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 090
Fax: 485 121 062
IZO:102000930
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 115
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 2., 9. 2., 14. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 3. a 4. ledna 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost:
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13, 18, 53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: školné se platí měsíčně
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, konzervatoř
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : zaměstnavatelé, TUL FUA, Mendlova univerzita Brno
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence