Zde může být obrázek školy.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Pavla Matějková
Kontakt na školu Telefon: 416 574 881
Email: skola@sslitomerice.cz
Web: http://www.sslitomerice.cz
IČ:46773495
RED-IZO:600010759
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 62
Kontakt na školu: Telefon: 416 574 881
IZO:000082015
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1490
Aktuální počet žáků: 788
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018, 16.1.2019, 6.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019 - 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod, nultá vyučovací hodina - začátek 7.05 hod
Stipendium: motivační
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád SŠPgHS od 1. 9. 2017.doc (142,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (102,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků tělesně, zrakově, sluchově postižených
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, výuka znakového jazyka
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, hudební, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), studentský průkaz
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Daliborova 5
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 26
Kontakt na školu: Telefon: 416 731 254
IZO:108043657
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 142
Počet ubytovaných žáků a studentů: 132
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od neděle 17.00 hod do pátku 16.00 hod
Termín pro podání přihlášky : nejpozději do 30.06.2019
Úplata za ubytování (v Kč): 800 Kč/měsíc DM Daliborova 5; 850 Kč/měsíc DM Dlouhá 4
Úplata za stravování (v Kč): zajištěno celodenní stravování - 94 Kč denně
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, hudební, literárně-dramatické, ICT, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 62
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 078
IZO:110020693
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 34,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: bezlepkové stravování
Nápojové/potravinové automaty: ano