Zde může být obrázek školy.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Pavla Matějková
Kontakt na školu Telefon: 416 574 881
Email: skola@sslitomerice.cz
Web: http://www.sslitomerice.cz
IČ:46773495
RED-IZO:600010759
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 62
Kontakt na školu: Telefon: 416 574 881
Fax: 416 574 880
IZO:000082015
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1490
Aktuální počet žáků: 788
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018, 16.1.2019, 6.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019 - 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod, nultá vyučovací hodina - začátek 7.05 hod
Stipendium: motivační
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád SŠPgHS od 1. 9. 2017.doc (142,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (102,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků tělesně, zrakově, sluchově postižených
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, výuka znakového jazyka
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, studentský průkaz
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Daliborova 5
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 26
Kontakt na školu: Telefon: 416 731 254
IZO:108043657
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 142
Počet ubytovaných žáků a studentů: 132
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od neděle 17.00 hod do pátku 16.00 hod
Termín pro podání přihlášky : nejpozději do 30.06.2019
Úplata za ubytování (v Kč): 800 Kč/měsíc DM Daliborova 5; 850 Kč/měsíc DM Dlouhá 4
Úplata za stravování (v Kč): zajištěno celodenní stravování - 94 Kč denně
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : literárně-dramatické, sportovní, ICT, výtvarné, hudební
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 62
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 078
Fax: 416 732 078
IZO:110020693
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 34,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: bezlepkové stravování
Nápojové/potravinové automaty: ano