Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Adresa školy: Ulice: Ukrajinská 379
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Ředitel:Mgr. Milan Šťovíček
Kontakt na školu Telefon: 476 111 226
Email: schola@humanitas.cz
Web: www.humanitas.cz
IČ:00832375
RED-IZO:600011046
Zřizovatel:Město Litvínov
Typ zřizovatele:Obec
Střední škola
Adresa: Ulice: Ukrajinská 320
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 226
Fax: 476 765 130
IZO:110018061
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 176
Aktuální počet žáků: 156
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 13 - Bílý sloup
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 10000
Stipendium: prospěchové, od nadace/nadačního fondu/spolku, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: SCHOLA HUMANITAS - info o škole.docx (5942,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1_9_2018.pdf (8297,7 KB)
Školní řád: ŠŘ od 20_5_18.pdf (544,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020 - FINAL - O činnosti školy.pdf (2984,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, Každý měsíc vernisáž, pořádání soutěží Litvínovský choroš, Vlaštovkiáda, Natura Magica, Chemie After Dark,fotografická soutěž ke Dni vody, Ekologická stopa (Den ŽP), každý rok SRAZ ABSOLVENTŮ
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Globe (Sdružení Tereza), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: Šablony - Osobnostní rozvoj 2
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz práce s motorovou pilou, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd.pdf (76,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Ukrajinská 320
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 752 753
Fax: 476 111 530
IZO:110018079
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 84
Počet ubytovaných žáků a studentů: 84
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 13 - Bílý sloup
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle - pátek
Termín pro podání přihlášky : 21. 5. 2021
Úplata za ubytování (v Kč): 1100
Úplata za stravování (v Kč): 95 Kč / den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, taneční, přírodovědné, výtvarné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ukrajinská 320
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 752 753
Fax: 476 111 530
IZO:110018087
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: alternativně vegetariánská strava
Nápojové/potravinové automaty: ne