Zde může být obrázek školy.

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Brandlova 875
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PhDr. Ladislav Bartůška
Kontakt na školu Telefon: 495 543 141
Email: ladislav.bartuska@psjg.cz
Fax: 495 407 347
Web: psjg.cz
IČ:25262297
RED-IZO:600011615
Zřizovatel:PhDr. Ladislav Bartůška
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Brandlova 875
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 543 141
IZO:011583771
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 1. 2015 od 15.15 do 18.00, 17. 1. 2015 od 9.00 do 13.00
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, psychologický test
Termín přijímacích zkoušek: 22.4. , 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 12, 14, 23, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 32000
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - jazykové, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, Den evropských jazyků,týdenní intenzivní kurzy cizích jazyků
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, arabský,japonský,čínský,latinský,znakový
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, golf
Specifické formy podpory žákům: individuální vedení nadaných žáků, projektová práce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli